Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Helus, Zdeněk, 1935-2016


Citace: PNP-LA
Citace: Helus, Zdeněk: Úvod do psychologie, Praha, 2011
Citace: Walterová, Eliška: Vzpomínka na profesora Zdeňka Heluse. In.: Orbis scholae 2016, roč. 10, č. 2, s. 179-180
Citace: Polišenská, Veronika A.: Odešel Zdeněk Helus (1935-2016). In.: Československá psychologie, 2016, roč. 61, č. 1, s. 98-102.
Narozen 19. 8. 1935 v Chotiné, zemřel 27. 10. 2016. PhDr., DrSc., profesor Univerzity Karlovy; filosof, psycholog, specializace v oblasti psychologie pedagogické; též básník.