Skip to main content

Authority detail

společenské romány
Jiný tvar jména: romány společenské
Jiný tvar jména: sociální romány
Jiný tvar jména: romány sociální
Citace: KARPATSKÝ, Dušan. Labyrint literatury. 4., rozš. a upr. vyd. Praha: Albatros, 2008. 541, [57] s. Albatros In.

Zobraz díla uvedené autority
Zobraz díla o uvedené autoritě