Skip to main content

Detail autority

Záhlaví: Hradil, Radomil, 1967-


Citace: R. Hradil ... [et al.]: Manuál pro prodejce biopotravin
Citace: osobní sdělení
Citace: www(Sdružení zdravý životní styl)
Narozen 10.4.1967 v Kroměříži. Ing., zemědělský inženýr, autor publikace o biopotravinách, překladatel antroposofické literatury, též autor prací z historie a pověstí.